Kurumsal kimlik bir kurumun müşterileri ya da ilgili olduğu kitleye, kendini tanıttığı detaylar bütünüdür. Kurumsal kimliği oluşturmada ve uygulamadaki başarı kurumun ilgili alanlardaki diğer kurumlarla olan rekabetinde kendisine önemli bir artı sağlar.

Kurumsal kimliği oluşturan unsurlar şu şekilde sıralanabilir: Şirket ismi, varsa şirketin alt şirketleri, logosu, görsel iletişimi sağlayacak temel malzemeler, kartvizitler, kurum isminin yazılı olduğu kâğıtlar, E-posta taslağı ve bültenlerdir. Bir kurum kurumsal kimliği bünyesinde çeşitli fuar ve sergilere katılabilir ya da bu şekil organizasyonlar düzenleyebilir. Çevre kurumsal kimliği oluşturan önemli bir faktör olup, şirket binaları, ofisler, çalışma alanları bunun içindedir. Kurumsal kimlikte detaylar önemlidir. Kimliğin içinde akılda kalıcı bir renk kullanmak, buna güzel bir örnektir. Kurumun ilgili kitle ile iletişiminde kullanılacak, kurama ait çeşitli dergiler, broşür, reklam, katalog ve raporlar kurumsal kimlik oluşturmada kullanılır. Gene kuruma has kartvizit, çeşitli kartlar, zarflar, başlıklı kâğıt ve ajandalar, dikkat çekici ve fark yaratan bir kurum kimliği için atlanmaması gereken ayrıntılardır.

Üzerinde çalışılmış ve iyi hazırlanmış bir kurumsal kimlik tasarımı, kurumun adının insanların belleğine yerleşmesini sağlar. Kurumsal kimlik tüketici ve ilgili kitlenin şirketin ürün ve hizmetlere en kısa zamanda ulaşmasına veya haberdar olmasına olanak sağlar. Kurumun/şirketin ilk etapta rakiplerinin arasından sıyrılması kurumsal kimliğin başarısında gizlidir. Kurumsal kimlik çalışması kapsamında düşünülmesi gereken materyaller 2 bölümde incelenmelidir;

Kurum içi
Kurum dışı
Kurum içi; Amblem / Logotype kullanım standartları, Antetli kağıt tasarımı, Devam kağıdı tasarımı, Zarf tasarımı, Kartvizit tasarımı, Dosya tasarımı, Bloknot tasarımı, Haberleşme formları, Kurum içi yönlendirmeleri, Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb...), Şirket giyim ve davranış kuralları, Dijital materyallerin tasarımı, Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu.

Kurum dışı; Araç / filo tasarımları, Bina cephesi ve iç tasarımı, Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb...), Gazete, dergi ve/veya diğer tanıtım materyalleri, Kurumsal web projesi.

Detaylı Bilgi İçin